TIGA macam kepercayaan timbul dalam hati orang yang terikat kepada agama dan tiga macam sifat terpuji. Ketiga-tiga kepercayaan dan sifat itu sangat besar pengaruhnya bagi kemajuan suatu bangsa serta kemajuan dunia.

Adanya kepercayaan dan sifat terpuji itu mendorong seseorang meneruskan kehidupan untuk mencari kebahagiaan serta kemajuan.

Pada masa yang sama, menyingkirkan diri daripada semua perbuatan jahat yang boleh membawa kepada kehancuran.

Kepercayaan yang tiga itu ialah:

# Manusia makhluk yang mulia darjatnya di dunia.

# Penganut tiap-tiap agama mempercayai bahawa penganut agamanya yang paling mulia.

# Mempercayai manusia hidup di dunia sebagai persinggahan dan akan menempuh alam lebih luas di hari pembalasan kelak.

Sementara sikap terpuji hasil mengikut ajaran agama ialah perasaan malu untuk melakukan perbuatan tercela, bersifat amanah dan benar dalam kehidupan.

(Sumber: Tasauf Moden oleh Prof Dr Hamka)

sumber-berita harian