Mariam jaga kambing, jaga kambing, jaga kambing,
mariam jaga kambing, bulu putih bersih.
sambung sendiri..haha..