Hadith
Daripada Abu Hurairah RA bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, Kewajipan orang Islam kepada orang Islam yang lain ada lima perkaraL menjawab salam, melawat orang sakit, mengiringi jenazah, menghadiri jemputan dan mendoakan orang bersin”.

Dalam riwayat Muslim, “Kewajipan orang Islam terhadap orang Islam yang lain ada enam perkara, “Apabila berjumpa maka hendaklah member salam, jika kamu diundang hendaklah hadiri, apabila dia meminta nasihat berilah nasihat kepadanya, apabila dia bersin dan menyebut “الحمد لله” doakan dengan “يرحمك الله”, jika dia sakit lawatilah dia dan apabila dia meninggal maka iringilah jenazahnya”.
Riwayat: Bukhari dan Muslim

Huraian Hadith
1. Kewajipan yang merupakan sunat antara Islam ada enam perkara:
-Memberi salam apabila bertemu dan menjawab salam adalah wajib.
-Memenuhi undangan.
-Memberi nasihat jika diminta.
-Mendoakan dengan ucapan “يرحمك الله” setelah orang bersin menyebut “الحمد لله”.
-Menziarahi orang yang sakit.
-Mengiringi jenazah ke tanah perkuburan.

2. Hadis ini menunjukkan bahawa Islam memerintahkan umatnya supaya menjalin dan mengekalkan hubungan sesama mereka sehingga selepas mati.

sumber - http://www.islam.gov.my