Keputusan
Maziya Sports & Recreation (MDV) 6-1 Kelantan (MAS)