Senarai harga seperti berikut:

Saga SV 1.3 (M) - RM33,438 (solid) dan RM33,888 (metallic)
Saga SV 1.3 (A) - RM36,438 (solid) dan RM36,888 (metallic)