Berikut Adalah Jadual Waktu Peperiksaan SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA 2019 (STAM) Yang Akan Bermula 21 Dan Berakhir 31 Oktober 2019.


Isnin (21/10/2019)
-Fiqh (Kertas 1), Fiqh (Kertas 2) &Insya' dan Mutala'ah

Selasa (22/10)
-Tauhid dan Mantiq (Kertas 2), Tauhid dan Mantiq (Kertas 1) & Balaghah

Rabu (23/10)
-Tafsir dan Ulumuhu (Kertas 2), Tafsir dan Ulumuhu (Kertas 1) & Hadith dan Mustolah

Rabu (30/10)
-'Arudh dan Qafiyah (Kertas 2), 'Arudh dan Qafiyah (Kertas 1) & Adab dan Nusus

Khamis (31/10)
-Nahu dan Sarf (Kertas 2), Nahu dan Sarf (Kertas 1) & Hifz Al-Quran Dan Tajwid

*unutk maklumat lanjut rujuk terus PDF STAM