Semakan Keputusan Permohonan UPUonline Lepasan STPM/Setaraf Bagi Kemasukan Ke Universiti Awam Sesi Akademik 2019/2020.

FOTO: PAGE FB KPM

Semak Di Web Berikut:
-upu.moe.gov.my/web/ 

Ataupun

-jpt.utm.my (Saluran Selatan)
-jpt.uum.edu.my (Saluran Utara)
-jpt.unimas.my (Saluran Sarawak)
-jpt.ums.edu.my (Saluran Sabah)
-jpt.umt.edu.my (Saluran Timur)