Gambar Jentera Moto2 Hafizh Syahrin 2020 (Aspar Team)


Gambar Jentera Moto2 Hafiz Syahrin Musim 2020 Bersama Pasukan Aspar Team.

Foto: Page FB Aspar Team
Pasukan: Aspar Team
Pemilik Pasukan: Jorge Martinez


Foto: Page FB Aspar Team

Pelumba Moto2:

Hafizh Syahrin
Aron Canet

0 Ulasan